3 תשובות
מהמילה האנגלית אדמיניסטראטור
- מנהל

הרבה פעמים בתחום המחשבים "אדמין" הוא מי שיש לו זכויות יתר על המחשב
והוא יכול לקבוע עבור יוזר (משתמש) מה מותר לו לעשות על המחשב ומה אסור.

בפייסבוק למשל - אדמין של עמוד הוא מנהל העמוד שמחליט אילו פוסטים להעלות
ויכול לשמור על הגולשים מלהשתמש בשפה לא נאותה
מנהל שרת אחראי
מנהל