11 תשובות
doesn't know
Danny's mother doesn't know whether to laught or cry
שואל השאלה:
Dosent זה העבר? הרגיל?
Didn't know זה עבר פשוט
אחות עניתי אולי חמש שניות אחריך^

שואלת השאלה, זה בהווה
Ain't knowing זה סלנג
שואל השאלה:
אז התשובה היא didnt know?!
כן התשובה didnt כי זה בעבר
Ain't זה סלנג, זו לא באמת מילה אמיתית חחח זה עיוות לis not, are not, am not ועוד
קיצור של זה אבל יורידו לך על זה בבגרות
בקיצור לא להטעות בכוונה
אל תשתמשי ב ain't בבחינות, אלא רק ברשתות חברתיות וכאלה
והתשובה היא didn't know = עבר פשוט