3 תשובות
כל בית ספר זה שונה לפי מה שאני יודעת. אצלי כן באים רק למתכונת והולכים, אם זה היה ארצי כמו בגרות אז היינו באים לעשות את הבגרות וללכת
בדרך כלל עושים והולכים.
טכנית, יום שיש בו מתכונת זה יום לימודים רגיל. היו ימים שלדנו ואז עשינו מתכונות, רק בבגרות יש חופש לפני ובאים לעשות רק את הבגרות.