12 תשובות
צריכה עזרה
קריאה לעזרה או שראתה יותר מדי סרטי אימה
מזכיר לי נשכחות מאז האשפוז יום.
דיכאונית
או שממש שיעמם לה וסתם, או שהיא ראתה יותר מדי סרטי אימה או שהיא צריכה עזרה
הייתי חושבת לאיזה פסיכולוג כדאי לשלוח אותה
אנונימית
שהיא צריכה עזרה/ מישהו לדבר איתו..
לא הרבה.
כנראה הייתי חושבת למה היא לא מקשיבה בשיעור.
שהיא רואה סרטיי אימה? יודעים מה אפילו לא זה. אני לא אחשוב עליה כלום.
היא סתם ילדה בת 11. אתם יודעים מה אני ציירתי בגיל 11? אתם לא רוצים לדעת סמכו עלי
שהיה משעמם לה
או ששיעמם לה, ציירתי דברים יותר גרועים ביסודי
או שעובר עליה משהו