3 תשובות
יש קרינה, לא יודעת כמה.
אזניות בלוטוס (אלחוטיות) פולטות פחות קרינה מטלפון סוללרי.
אוזניות אלחוטיות משדרות לטלפון הסלולרי כל עוד הם מצומדים וביחוד בזמן שיחה, שמשדר אליהן בחזרה ואל האנטנה הנותנת שירות בסביבתו. לכן סה"כ יש יותר קרינה.
מכיוון שהחשיפה לקרינה תלויה גם במרחק מהמקור, אם הסלולרי בכיס המכנס תהיה חשיפה גבוהה יותר בהשוואה למצב שמרחקים אותו מהגוף.
את האוזניה לא מרחיקים מהגוף והיא או על האוזן או על הדש של החולצה.
ממליץ לצמצם שימוש בסלולרי ובאלחוטי, אם אין ברירה להשתמש ברמקול של הסלולרי או באוזניה חוטית עם צינורית אוויר (גילוי נאות - אני מוכר כאלה אוזניות) תוך כדי הרחקת המכשיר הסלולרי מהגוף ככל הניתן.