תשובה אחת
לא הוא לא מת הוא קיבל איזו משרה בכירה באחד המחוזות וקטניס התחתנה עם פיטה אז כאילו הם כבר לא היו חברים הכי טובים כנראה כי קשה לשמור על קשר וכבר לא יוצאים לצוד וזה