12 תשובות
סוג של..
אנונימית
כן אבל לא אחת החזקות. להבא תגידי: "תודה אתה מהווה לי דוגמא לכיעור".
כן
הייתי אומרת "למדתי מהטוב ביותר"
הייתי אומרת לו "אחותך מכוערת"
אנונימית
ענית לו רגיל, פחות קטלת אותו.
חח יש פה איזה קטילה טובה שרשמו, "למדתי מהטוב ביותר". ענית לו די רגיל אז זאת לא ממש קטילה
היית אומרת לו "מצחיק שאחד עם כיעור כמוך מעביר עלי ביקורת"
סוג של...
אני הייתי אומרת 'כמעט כמוך'
אנונימי
דווקא כן.. משתמש בזה די הרבה