7 תשובות
הנצרות והאיסלאם באו מהיהדות. היו דתות לפני היהדות.
היו עוד דתות, והרבה.
מה שמיוחד ביהדות זה הרעיון של המונותאיזם, אל אחד.
היהדות גורסת כי היא הראשונה שהציגה את הרעיון הזה.
הנצרות לא באה מהיהדות... נצרות היא היהדות שמאמינה במשיח ולכן חוץ מבעברית שהחליטו לקרו לזה נצרות כדי למנוע התבוללות בכל שפה אחרת אומרים משיחים יהודים וגויים... כמו שהיה צפוי לפי נבואת התנך
האסלאם... הקוראן בא לטעון שהברית החדשה והתנך לא נכונים (שועתקו) והם טוענים שירד מהשמיים עם גרסה נכונה לתוספת על תולדות מוחמד
באמונה מוסלמית אנחנו מאמינים שכל הספרים הקדושים באו מאל אחד מאותו שורש, הרבה נביאים אבל המסר הוא אחד: אמונה באל אחד בלי שיתוף סגידה או עבודה עם אלילים אחרים. כמו אנחנו אומרים כל פעם: לא אילאה אלא אללאה- (אין אלוה ראוי פולחן בלעדי האל) עבודה ופולחן היא מסמלת כול סוגי עבודה כניעה למי שהו בלעדי הקב"ה.
למשל, זבח קורבן הוא סוג עבודה, וגם תפילה, צום וגו.

המסר העליון הוא כמו ביארתי לעיל, אבל יש הבדלים בשאר המצוות כמו צריך בכ דור וזמן, כמו אנו רואים בהבדלי המצוות בין התורה והקוראן, אבל המסר הבסיסי הוא אותו הדבר.

יש להוסיף פה, שכמוסלמים אנו גם מאמינים הקוראן ודת האיסלאם הוא המסר האחרית מן הקב"ה והיא מסר לכל אומות העולם ולא רק לערבים (ישמעאלים). לא כמו התורה למשל, שמטרה ממנה התהליך לפקוח עיני בני ישראיל למצוות הקב" ה בזמן שהם היו האומה היחידה שמכירה באל אחד.
אם הקוראן הוא מסר לכל העולם ולא רק לערבים, איך זה שכתוב בברור: "כדברים האלה גילינו לך בקוראן ערבי, למען תזהיר את אם הערים -מכה- והשוכנים סביבה." (סורה 42, איה 7)
המסר לכל העולם, אבל זה התחיל בקרב הערבים בני ישמעאל. ואחרי כן הם יפיצו המסר לכול אומות העולם, וזה הוא מה שקרה.
אתה בטוח שהם הפיצו את המסר לכל אומות העולם, ולא היהודים שקדמו להם ושעליהם הם התבססו?

יתרה מזאת, כיצד בדיוק הם הפיצו את המסר הזה? מה בדיוק המוסלמים עשו לפוליתאיסטים כשהם נהיו רוב? אשמח שתספר לכולנו.