4 תשובות
הפסיקה
הפסיקה
הפסיקה/ דעכה ממש
הפסיקה ברוב הערים