תשובה אחת
אני לא יכול להגיד בוודאות באיזה תוכנה היא ערכה את זה אבל לפי דעתי אני גם יכול לעשות כזה סרטון אם אני אדע איך קוראים לאפקט שהיא השתמשה בו
אנונימי