תשובה אחת
נראה כי הפלאגין המשמש להפעלת הקבצים נפגע או אינו פועל כראוי.
נסי לעדכן ולהתקין את הפלאגין מחדש.

קישור מצורף
באותו הנושא: