3 תשובות
תפני למחכנת שהייתה לך ותשאלי אותה מה לעשות.
כמה יחידות עשית וכמה כתוב לך בסהכ? עשית גם את הבחינה בי"א וגם בי"ב?
שואל השאלה:
עשיתי את כל הבחינות, ויש לי עובר בכל הבחינות
פשוט כתוב שעשיתי יחידה אחת במתמטיקה וסהכ היחידות 19
וזה טעות כי עשיתי 4 יחידות וסהכ היחידות צריך להיות 22
אנונימית