תשובה אחת
אם הוא רוצה שתשארו ידידים וגם את רוצה, אז למה לא?