5 תשובות
friends?
שואל השאלה:
לאלא
אנונימי
שואל השאלה:
וחבר שלו הוא אחרי צבא ויש לו בעיות כאלה
אנונימי
לה לה לנד?
line:445