תשובה אחת
דוד עשה לנבל טובה. וגם בזכותו היה לנבל את כל הבשר. וגם דוד שמר לו על כל הצאן וחוץ מזה הוא הביא איתו חיילים רעבים וצמאים ונבל גם היה 1. כפוי טובה 2. אכזר שהחיילים צמאים ורעבים והוא לא רוצה לתת כלום 3. מורד במלכות דוד כי סירב בלי בושה