4 תשובות
אם היה לי אורחים או משהו אז זה היה מפריע לי שהם יראו את זה
אבל אם לא אז בסדר
לא ממש משנה לי.
כן זה מסריח את האזור לא? וגם זה יראה כאילו אנחנו חיים באיזה לאיודעת מה
אנונימית
לא ממש, תאמת. אבל אצלנו זה בתים פרטיים ולכל בית כמעט יש חומה או גדר.