תשובה אחת
מכירים אתם מכירים מהרגע שראית/דיברת/ידעת על קיומו או מהרגע שהתחלתם לדבר
בקשר.. זה הזמן שאתם מדברים
נגיד אתם מכירים 3 חודש ומיתוכם דיברתם רק חודש אז אתם בקשר חודש
באותו הנושא: