4 תשובות
קרה לי, יעבור.
שתה מים.
תשתה מים תאכל משהו זה יעבור
הוא לא, היית מקיא כבר או נחנק