6 תשובות
זה?
שואל השאלה:
כן איך קוראים לה?
פקפק ביל
פקפק ביל! זו הייתה התכנית האהובה עלי.
שואל השאלה:
זה היה חלק מ"תעלומת שבת" אם את מכירה
אפשר יותר פירוט?