3 תשובות
באיזה נושא זה? אולי אוכל לעזור... איזה רמה?
שואל השאלה:
כיתה יא 5 יחידות
פונקצית שורש
סדרות
בעיות קיצון בפונקצית שורש
מעגל+דמיון משולשים במעגל+מרובע חסוך במעגל
baby you're a boat
אם את רוצה לשלוח סדרות ומעגל, אני אוכל לנסות.
פונקציה כבר שכחתי את החומר.