6 תשובות
עד 6 בבוקר
שואל השאלה:
אבל מי יקום ב7 בבוקר בשביל לבדוק אם בוטל או לא? אף אחד לא יבוא
אנונימי
ההורים שלך במילא בטח קמים בשעות האלה לעבודה תגיד להם שנייה להסתכל בחדשות ובאינטרנט אם הם רואים שהתבטל שיעירו אותך...
לא, במקרה הכי גרוע השביתה יכולה להתבטל גם ב-8 בבוקר
לא.. ואגב.. אני אקום לבדוק או לא..