2 תשובות
אז אל תתני לו את המספר שלך.
לא לתת תגיד לו שאת לא נותנת לאנשים מסטיפס את המיספר טלפון שלך