תשובה אחת
טיסה בעלות נמוכה. כמובן שגם התמורה היא מינימלית מאוד.