6 תשובות
יאא קראת התפסן בשדה השיפון?
כל יום קורים ניסים וגם לנו הם יקרו
אכן נקודה למחשבה, מצטרפת לשאלה
אינני יודעת, אולי לאיטליה?
אל תהיה כל כך תמים