4 תשובות
מהמילה חזה.
מהמילה חזה זה לקוח
זה סוגשל עיברות לשם הצרפתי של זה. "ברזייה"
כי זה מחזיק את החזה נראה לי