4 תשובות
באינסטגרם? כן הוא רואה
כע
זה רק עושה התראה
זה יראה התראה אבל כשהוא ייכנס, הוא לא יראה שעשית
באותו הנושא: