3 תשובות
ירוקות
אופי
אנונימי
זה תלוי בבת, יש אחת שיתאים לה כחול ויש אחת שירוק זה משתנה