5 תשובות
לא נראה לי
גילית לי את אמריקה.
שורף קלוריות במוח אולי, כל המוח שלי הצטמק מכל המספרים האלה...
אז איך המורות שלי משמינות
ואת המוח גם