8 תשובות
לסת?
שואל השאלה:
לא
אנונימית
עצמות לחיים?
שואל השאלה:
לא נו בין הצוואר לעצמות לחיים
איך שהאוזן נגמרת כזה
אנונימית
זה חלק מהגולגולת
שואל השאלה:
זה שכתב שזה משהו מהגולגולת
יש לזה שם? מה זה?
אנונימית
זה עצם העורף שמחוברת עם עצם הרקה