9 תשובות
Sandbox
שואל השאלה:
אין משהו אחר?
אנונימית
Unicorn אולי?
Sandbox אין שם אחר וואי אני כל הזמן משחקת את המשחק הזה אני חולה עליו אתמול עשיתי משהו קשה רצח עם מלא ספרות
יש cross stitch
שחור ופתור אולי?
מהזקנים שאין להם מושג מהזה סנדבוקס הזה XD