3 תשובות
כן. מה הקשר הדת שלך? אם בדואים ודרוזים מתגייסים אז למה שלא תתגייס?
לא משנה העדה! תוכל להתגייס!
זה אומר שאתה לא יהודי כי הולכים לפי האמא
ואמא שלך לא יהודיה אז גם אתה
ובקשר להתגייס לצבא זה לא קשור לדת
אנונימית