תשובה אחת
לשלוח סימן שאלה. יכול להיות שהוא יענה אחר כך/ שהוא שכח/ שלא בא לו לענות/ שהוא לא יודעה מה לענות.