9 תשובות
נאמן סטיפס
נאמן
נאמן סטיפס
נאמן.
נאמן סטיפס.
מה זאת אומרת מה עדיף? אלו שני דברים שונים
להיות נאמן זה אוברייטד.
עונה בכיר זה בעצם רק תגית. אין להם גישות לדברים.
לנאמנים יש גישות, הם יכולים למחוק/לערוך/לחסום וכן הלאה.
תגידי לי את מה עדיף כי שני הדברים האלה שונים ואין פה השוואה
עדיף לא להיות