8 תשובות
אני מתצנל שלא עניתי לך, הייתי מאוד עסןק, אני נןרא מחבב אותך
"סליחה הייתי עסוק מאוד, בגלל זה אני לא עונה לך, אני באמת מחבב אותך"
מצטער, הייתי מאוד עסוק, בגלל זה לא עניתי לך, אני באמת מחבב אותך
סליחה אני הייתי נורא עסוק בגלל זה לא עניתי לך אני באמת מחבב אותך
מצטער הייתי מאוד עסוק, זה למה לא עניתי לך, אני באמת מחבב אותך.
היא הבינה בפעם הראשונה למה אתם ממשיכים לענות?
אנונימי
כי באמצע כתיבה זה לא מראה שמישהו ענה כבר..
רק כשמעדכנים את הדף.
סליחה הייתי מאוד עסוק, זה למה לא עניתי לשאלה שלך, אני באמת מחבב אותך