8 תשובות
במקרה באותה דקה היו שתי שאלות כאלה?
שואל השאלה:
למה שאני אבזבז שאלה אם היא אותה אחת שתי שניות אחרי?
אנונימית
כדי שיותר חענו..
טוב לא משנה
בחוקי סטיפס כתוב שעד סוף 2017 תהיה אפליקציה.
שואל השאלה:
זאת לא אני שאלתי^
אנונימית
שאלת. עניתי כבר נשמה..
ב2018
לא חייב על ה1.1 כאילו בהמשך..

^^ עוד שנייה נגמרת השנה.. אם הם מוציאים ב17 אפליקציה אני צנצנת
רשמו שבסוף 2017