תשובה אחת
אני לא מחבקת בכיף, אבל אם נראים דוחה או מריחים דוחה או מישהו שאני פשוט לא אוהבת