תשובה אחת
אז תחכי למה שהמורים בבית ספר יודיעו ולמה שהחדשות יודיעו