תשובה אחת
בעיקרון בכל דוכני משקפיים וחנויות של תכשיטים ותיקים