5 תשובות
כן, הם מתים בגיל מאוד צעיר והגופה שלהם נשארת צעירה לנצח.
מה
אנונימית
לא
צעיר לא שווה יפה
בטח, יפים וצעירים..
רק בלי הקטע של "כל החיים שלהם"
כי חיים הם לא יהיו
הם מתים זמן קצר לאחר מכן, אז תכנית כן