2 תשובות
להיעזר בנושאים הבאים: ביטחון, שמירת חוק, התיישבות, מוסר חברתי, כלכלה, חינוך ורווחה, הגירה ועלייה, תכנון ופיתוח, השקעות חוץ, מעמדה הבין לאומי של ישראל.
לא אענה כרגע על כולם אבל באופן כללי היעדר שלום בכל מקום גורם בעיקר להתרכזות בדברים שלילים ופחות דברים חיובים, עושה נזק למשאבים ובעיקר גורם לחוסר יציבות
per