17 תשובות
גאזל ברור
ימין
שמאל.
ימין
ימין
ימין
שמאל
גאזל
שמאל
ואנס.
שמאל
ימין