3 תשובות
בהגדרות יש אופציית ביטול
שואל השאלה:
איפה בהגדרות?
אנונימית
Story Settings ---> Off