תשובה אחת
בהגדרות יש משהו שרשום באנגלית חזור לחשבון רגיל