תשובה אחת
לפי מה שאני יודעת את פשוט תצטרכי להשלים אחרי זה את הזמן שהחסרת
באותו הנושא: