4 תשובות
60-70 לבן אדם לא פעיל גופנית ככה שאתה בכושר כך יורד מספר הפעימות בדקה
אצל מבוגרים 60-100
60-80 הייתי אומר