10 תשובות
כנזכר למעלה / לעיל
כנזכר לעיל
כנזכר לעיל
נראלי שזה "כל הנראה למעלה" אבל אני לא ממש זוכרת
כנזכר לעיל.
כנזכר להלן
כנראה לעיל
כנ"ל = כנאמר לעיל.
כלומר במילים פשוטות - כמו מה שנאמר\ שנכתב\ שנזכר, למעלה.
(מתי אומרים את זה? למשל כשמישהו אומר לך "התגעגעתי אלייך"
ונגיד שגם את התגעגעת אליו, את יכולה להגיד לו "כנ"ל" )
כנזכר למעלה, כנזכר לעיל.

ביטוי שבא להבהיר את הרעיון או הנקודה הקודמת מבלי לכתוב אותו עוד פעם באריכות.