4 תשובות
900
אנונימי
3000
אנונימית
גג'י חדחודי ביש 500 קלוריות
אנונימית