תשובה אחת
שהמספר שחוייג אינו פנוי
אנונימית מתחכמת
באותו הנושא: