תשובה אחת
שואל השאלה:
נורופן אקמול אופטלגין יעזרו?