13 תשובות
hello
Hello (אם זה בקשר של שלום, היי)
או Peace (שלום בקטע של נגד מלחמה וכו')
הלו
שלום כאילו היי? hello
שלום במובן של ' שלום עולמי ' peace
Hello
או
Hi
hello, hi

אם התכוונת שלום במלחמה אז peace
HELLO HI HEY יש הרבה D:
שלום "היי" - Hello